Despre noi Orar Noutăți Acte normative Transparența decizională Merite Galerie Contacte

Instituția Publică Liceul Teoretic "Miron Costin"

Află mai mult

Despre noi

IP LTMC este o instituție de învățământ secundar general de stat, apolitică, nonprofitabilă. Instituția și-a început activitatea în anul 1974 cu statut de școală rusă moldovenească, iar în 2006 a fost reorganizat în liceu teoretic cu predare în limba română, instituție care cuprinde două trepte de învățământ secundar: învățământ gimnazial, clasele a V-a și a IX-a, elevi de vârstă cuprinsă între 10-11 și 15-16 ani și învățământ liceal, clasle X-XII, elevi de vârsta 15-16 și 17-18 ani.
Liceul activează în conformitate cu Codul Educației al RM, respectând Planul Cadru elaborat de MECC asigurând o pregătire teoretică. În treapta liceală elevii pot selecta unul din cele două profile: real sau uman în conformitate cu necesitățile și aptitudinile fiecăruia. În afară de disciplinele de bază elevii au oportunitatea de a selecta câte o oră opțională care sunt predate de profesorii de bază.
În fiecare an diversificăm oferta educațională opțională pentru a răspunde necesităților elevilor și a cuprinde toți copiii și fiecare elev să își dezvolte potențialul la maxim. În topul preferințelor elevilor sunt orele opționale privind dezvoltarea abilităților IT, abilităților de întreprinzător, celor de traducere și comunicare în limbi străine și toate disciplinele în cadrul cărora pot să își exprime liber punctul de vedere și să discute asupra diferitor subiecte de interes pentru ei. Cele mai solicitate ore opționale în ultimii doi ani studii sunt: Robotica, Proiectarea și Dezvoltarea Paginilor Web; Design Grafic; Programarea Algoritmilor în C / C ++, Educație antreprenorială, Educație pentru Media, chimia și explorarea mediului, educație ecologică, Educație prin film.
O inovație pentru liceul nostru este pilotarea programului de Socializare juridică în școli și cercul STEAM și criminalistică. Competențele de comunicare sunt dezvoltate în cadrul lecțiilor de limbi străine: Limba engleză, franceză, rusă, germană. O parte importantă a procesului educațional o constituie activitatea extracurriculară, elevilor li se propune o gamă largă de cercuri vocaționale și secții sportive:dramaturgie, arta plastică, muzică, arta vorbirii, șah, volei, fotbal, baschet, tenis de masă, dans sportiv, dans popular.

Nu îmi învăț niciodată elevii; tot ce fac este să le creez condițiile
pentru ca ei să învețe.

IP LTMC The public institution Theoretical High School Miron Costin, Florești is a non-profit state secondary education institution. The institution started its activity in 1974 with the status of a General School, and in 2006 it was reorganized in a theoretical high school comprising two stages of secondary education: secondary education, 5th and 9th grades, pupils aged 10-11 and 15-16 years and high school education, classes X-XII, pupils aged 15-16 and 17-18 years.
The high school operates following the Education Code of the Republic of Moldova , under the Framework Plan developed by the Moldovan Ministry of Education, Culture and Research providing theoretical training. In the high school level, students can select one of two profiles: Science or Humanities according to their needs and skills. In addition to the basic subjects, students have the opportunity to select an optional class that is taught by the basic teachers.
Each year we diversify the optional educational offer to meet the needs of students and include all children and each student to develop their potential to the fullest. Among the students' preferences are the optional classes on the development of IT skills, entrepreneurial skills, translation and communication skills in foreign languages and all subjects in which they can freely express their point of view and discuss different topics of interest to them. The most requested optional hours in the last two years are Robotics, Design and Web Page Development; Graphic Design; Programming Algorithms in C/C++, Entrepreneurial Education, Media Education, Chemistry and Environmental Exploration, Ecological Education, Film Education. Innovation for our high school is the piloting of the Legal Socialization program in schools and the STEAM and criminology. Communication skills are developed during the foreign language courses: English, French, Russian, German. An important part of the educational process are the extracurricular activities. Students are offered a wide range of vocational activities and sports sections: dramaturgy, fine arts, music, speech art, chess, volleyball, football, basketball, table tennis, sports & folk dance.

Calitate

Dedicație

Profesionalism

Siguranță

Merite

Elevii liceului participă activ în fiecare an la festivaluri raionale, concursuri, competiţii sportive, olimpiade raionale, republicane și intenaționale, obţinând de fiecare dată locuri premiante. De exemplu mențiuni de la Olimpiada Republicană la istorie, biologie și limba franceză și engleză, participări la diverse concursuri raionale, republicane și internaționale.

Concurs internațional de Aplicații Mobile -Koreea de Sud ”E-icon World Contest ” - locul 3, 2022
Tekwill Junior Ambassadors Aplicații mobile - locul 1 și 2, 2022
Tekwill Junior Ambassadors Proiectare și dezvoltare WEB - locul 1, 2022
Concurs republican " A chance, une chance, eine Chance" , locul 3, 2023
Concurs de matematică - România ”Matemaniada” locul 2, 2023
Proiect național " ,,Lecturi Spirituale” , diplomă de Excelență
Participant în programul "Tekwill în fiecare școală"
Concurs raional Călătorie prin țările lumii - Portugalia , locul 1
1/4
2/4
3/4
4/4

Orarul lecțiilor 2023-2024

Contacte

Telefon/Telephone:
Adresa/ Addresse: Ion Creangă 3, Florești
E-mail:

Lasă mesaj
Ne aflăm aici